ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

Παρακαλώ επιβεβαίωσε μας την ηλικία σου πριν την είσοδο στη σελίδα*

*Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία. Μόνο για καταναλωτές άνω των 18 ετών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας, British American Tobacco ΕΛΛΑΣ A.E., με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Θωμά 27 (εφεξής "BAT" ή "Εταιρεία"), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες της (υφιστάμενους και μελλοντικούς), τους καταναλωτές προϊόντων καπνού και νικοτίνης και γενικότερα κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας https://www.velo.com/gr/el (εφεξής "Ιστοσελίδα") σχετικά με τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα https://www.velo.com/gr/el είναι μια ενημερωτική ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για να ενημερώσει το κοινό αναφορικά με το νέο προϊόν "Velo" της Εταιρείας και ειδικότερα για να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με την τιμή του, το επίπεδο νικοτίνης, τις γεύσεις, τους τρόπους χρήσης και απόρριψής του κ.λπ. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσφορές σχετικά με τα υπάρχοντα ή τα νέα προϊόντα μας.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ANDERSEN LEGAL, email: dpo@bat.com.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΩΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου, σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μέσω των καναλιών που αναφέρονται στην αντίστοιχη επιλογή
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Φύλο (σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται)
 • Ημερομηνία γέννησης

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε νομίμως τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

 

α) Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και ιδίως για να σας αποστέλλουμε προσκλήσεις για εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και προσφορές σχετικά με τα υπάρχοντα ή/και νέα προϊόντα μας, μέσω ενός ή περισσότερων καναλιών επικοινωνίας της επιλογής σας.

 

β) Η προστασία των εννόμων συμφερόντων μας

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία μας μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

 • Τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού μας τόπου.
 • Τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή ζημία, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

γ) Η συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

Είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται ρητά από το νόμο ή στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης, για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησής σας, για να διασφαλίσουμε ότι προωθούμε προϊόντα καπνού μόνο σε ενήλικες.

 

δ) Ο λόγος που δικαιολογεί την επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων (π.χ. συνήθειες καπνίσματος ως δυνητικά δεδομένα υγείας) είναι ότι αυτού του είδους τα δεδομένα δημοσιοποιούνται προδήλως από το υποκείμενο των δεδομένων κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του για τα προϊόντα μας.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ηλεκτρονικά και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

α) Για δραστηριότητες μάρκετινγκ / προωθητικές ενέργειες, όπως αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, ενημερωτικών δελτίων, ενημερώσεων και προσφορών για τα υπάρχοντα ή τα νέα προϊόντα μας, πληροφοριών για διαγωνισμούς, όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα μας μέσω ενός ή περισσότερων καναλιών επικοινωνίας της επιλογής σας.

 

β) Για τη διενέργεια ερευνών και στατιστικών αναλύσεων σχετικά με το νέο προϊόν «Velo» της Εταιρείας και ιδίως για την παρακολούθηση της ζήτησής του στην αγορά. Σημειώστε ότι για το σκοπό αυτό συλλέγονται τα δημογραφικά σας στοιχεία και ιδίως το φύλο και η ηλικία σας.

 

γ) Για τη συμμόρφωσή μας με το νομικό πλαίσιο (προώθηση προϊόντων καπνού μόνο σε ενήλικες, κοινοποιήσεις για τυχόν θέματα ασφάλειας προϊόντων ή ανάκλησης προϊόντων κ.λπ.)

 

δ) Για τη διασφάλιση της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση για την περίοδο πριν από την ανάκληση της τελευταίας.

 

Όταν η επεξεργασία είναι υποχρεωτική, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

Η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 

 • Συνεργάτες της Εταιρείας: Η ΒΑΤ διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της [π.χ. πάροχοι διαδικτυακών πλατφορμών, τεχνικοί υποστήριξης πληροφορικής]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας και υπογράφει Συμβάσεις Ανάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματά του.
 • Κρατικές αρχές, όργανα επιβολής του νόμου: Όταν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των αρχών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
 • Άλλες εταιρείες του ομίλου British American Tobacco σε ανώνυμη/συγκεντρωτική μορφή.

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Κάθε υποκείμενο, του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζεται η ΒΑΤ, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

 

Εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για ορισμένες δραστηριότητες, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική νομική βάση που δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τον εν λόγω σκοπό, οπότε θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω επεξεργασία.

 

Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας γραπτώς στο E-mail: dpo@bat.com. Επιπλέον, σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει ένας σύνδεσμος που σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μας και άλλων προωθητικών ενεργειών.

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να επαληθεύσετε τη νόμιμη φύση της επεξεργασίας. Έτσι, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

 

Έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας ή για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (όπως, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται από το νόμο ή δημόσιο συμφέρον), το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι την επαλήθευση της ακρίβειας (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, απαιτούνται, ωστόσο, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και εκκρεμεί η απόφαση επί της αντίρρησής σας στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν, όπως περιγράφεται παραπάνω, η επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, καθώς και για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ καταναλωτή, κατά περίπτωση.

 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:

 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με κοινώς χρησιμοποιούμενες μεθόδους επεξεργασίας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμά σας αυτό υφίσταται για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BAT, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ANDERSEN LEGAL, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@bat.com.

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για να θέσετε ερωτήματα ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με τους εξής τρόπους: α) ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι Αττικής , Τ.Κ. 15124 ή β) στο τηλέφωνο 8005001450.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή (ΑΠΔΠΧ)

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) μέσω της διαδικτυακής πύλης της (https://eservices.dpa.gr/). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας αντίγραφο της τροποποιημένης Πολιτικής στην Ιστοσελίδα, οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.