ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

Παρακαλώ επιβεβαίωσε μας την ηλικία σου πριν την είσοδο στη σελίδα*

*Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία. Μόνο για καταναλωτές άνω των 18 ετών.

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας https://www.velo.com/gr/el (www.velo.com/gr) και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του https://www.velo.com/gr/el (www.velo.com/gr) και του περιεχομένου του.

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας (οι «Όροι»), μαζί με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς, διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.velo.com/gr/el (www.velo.com/gr) από εσάς (η «Ιστοσελίδα»). Η χρήση περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για χρήση της ιστοσελίδας μας.

 

Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους.

Μπορούμε να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς. Ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

 

Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και πλήρως ικανός για δικαιοπραξία και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους.

 

Ο επισκέπτης/ χρήστης των Υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/χρήστες

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες για εμάς

Αυτή την Ιστοσελίδα διαχειρίζεται η εταιρία British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 000912001000 και ΑΦΜ 094306535 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει επί της Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, 15124, Τηλέφωνο: 210 8198500 ("εμείς", "μας" ή "εμάς" ή ‘’η Εταιρία’’).

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, ανατρέξτε στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας email στο info.gr@velo.com ή τηλεφωνήστε μας στο 800-500-0010.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορούν να έχουν όσοι επισκέπτες/ χρήστες είναι άνω των 18 ετών.

 

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο για δική του προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή θα είναι διαθέσιμο χωρίς διακοπή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

 

Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε όλο το κατάλληλο υλικό και το λογισμικό που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 

Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δηλώνετε και εγγυάσθε ότι:

 

α) Θα κρατήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και δεν θα δώσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την άδεια του προσώπου που σας τις παρέχει.

 

β) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή επιθετικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται ή περιλαμβάνουν κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση απόσπαση εικόνων επικοινωνιών, ηχογραφήσεις που περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, δυσφημιστικές δηλώσεις, πράξεις με ρατσιστικό, πορνογραφικό ή άσεμνο περιεχόμενο, χρησιμοποίηση προσβλητικής γλώσσας κ.λπ.

 

γ) Δεν θα διαβιβάσετε αλυσιδωτή ηλεκτρονική αλληλογραφία («chain emails») μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

 

δ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

 

ε) Δεν θα δημοσιεύετε μηνύματα, εικόνες ή ηχογραφήσεις ή/και δεν θα παρέχετε πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος:

 

Παραβιάζει, ή αντιγράφει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

 

Είναι δόλιος ή άλλως παράνομος ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.

στ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη διανομή, την προώθηση ή αλλιώς δημοσίευση διαφημιστικού υλικού για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

ζ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να διανείμετε ή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε ιό ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις Υπηρεσίες ή σε Εμάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

η) Θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θα επιτρέπετε την χρήση αυτών από ανήλικους.

 

θ) Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά εσάς που τις παρέχετε, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών.

 

ι) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα παρέχετε και θα δημοσιεύετε:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

 

Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων.

 

Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

 

Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή Υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

 

ια) Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείτε και παρέχετε πλήρη εξουσιοδότηση σε εμάς για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Δεσμευόμαστε στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

ιβ) Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

 

Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

 

Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα έργα τέχνης, γραφικά, κείμενο, βίντεο και ηχητικά κλιπ, εμπορικά σήματα, λογότυπα και άλλο περιεχόμενο που διατίθεται σε αυτήν την Ιστοσελίδα ("Περιεχόμενο") ανήκουν σε εμάς ή χρησιμοποιούνται με άδεια.

 

Παρόλο που μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας στον δικό σας υπολογιστή για προσωπική σας χρήση, δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να ενσωματώσετε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της δικής σας Ιστοσελίδας, ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιαδήποτε άλλο δημόσιο ή εμπορικό τρόπο. Η ιδιότητά μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως συγγραφείς του Περιεχομένου πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να αναδιανείμετε κανένα τμήμα της Ιστοσελίδας μας, εκτός εάν έχετε άδεια από εμάς να το κάνετε.

Διατηρούμε την κυριότητα για όλο αυτό το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού ή κώδικα με δυνατότητα λήψης, οποιωνδήποτε εικόνων ενσωματώνονται ή δημιουργούνται από το λογισμικό και όλα τα δεδομένα που το συνοδεύουν.

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των εταιρειών του ομίλου μας.

 

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε το Περιεχόμενο κατά παράβαση αυτών των Όρων, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα θα σταματήσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του Περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1 Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου πριν συνεχίσετε.

 

5.2 Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, συναινείτε στη χρήση τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρήση cookies

Όπως πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε μια λειτουργία που ονομάζεται «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Οι αναφορές σε αυτούς τους Όρους σε «cookies» περιλαμβάνουν επίσης άλλα μέσα αυτόματης πρόσβασης ή αποθήκευσης πληροφοριών στη συσκευή σας. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς να χρησιμοποιούμε cookies με τους τρόπους που περιγράφονται στην Πολιτική μας για τα Cookies, ωστόσο, μπορείτε να 

διαγράψετε οποιοδήποτε από αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμείτε. Ανατρέξτε στην Πολιτική cookies για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε κάθε cookie και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη χρήση ορισμένων cookies.

Newsletters – Διαφημιστικά/Ενημερωτικά Δελτία

Η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, να επιλέξουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα, προσφορές, καταστήματα, διαγωνισμούς κ.λπ. με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων («newsletters») στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια SMS/Viber. Τα newsletters αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών που έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εκάστοτε newsletter ή μήνυμα που λαμβάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εν γένει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Εισαγωγή

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας 

οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την αμέλεια της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της Εταιρείας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Τροποποίηση

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις Υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας.