Ta izdelek je namenjen izključno polnoletnim osebam, ki uživajo tobačne/nikotinske izdelke.
Imate 18 let ali več?

S klikom na polje DA potrjujete, da ste dosegli z zakonodajo predpisano starost, po kateri je dovoljena uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov. Ta stran in njena vsebina nista primerni za mladoletne osebe.

POGOJI
UPORABE

1. UVODNA DOLOČILA

 • 1.1.

  Ti pogoji uporabe spletne strani („Pogoji“) skupaj z vsemi informacijami in dokumenti, ki se nahajajo na strani, predpisujejo pogoje, ki se nanašajo na uporabo spletne strani („Spletna stran“) s strani uporabnika. Uporaba pomeni dostop, pregledovanje in/ali registracijo uporabnika na Spletni strani (www.velo.com/si/si)

 • 1.2.

  Pred začetkom uporabe Spletne strani se od uporabnika zahteva, da pozorno prebere Pogoje uporabe, posebno tiste, ki se nanašajo na omejitev odgovornosti.

 • 1.3.

  Uporaba te Spletne strani pomeni, da uporabnik sprejme Pogoje v obliki, v kateri so objavljeni na Spletni strani. Uporabniku priporočamo, da si natisne en izvod teh Pogojev ali jih shrani, da jih bo imel pri roki v primeru potrebe.

 • 1.4.

  Pogoji uporabe se lahko spremenijo, zato mora uporabnik občasno preveriti veljavnost Pogojev uporabe, da bi se prepričal, da veljajo v času uporabe Spletne strani. Najnovejša verzija Pogojev uporabe je z dne 1. septembra 2018.

  2. KDO SMO

 • 2.1.

  Družba British American Tobacco d.o.o., s sedežem na naslovu Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, MŠ: 1833286000, je del skupine British American Tobacco, vodilne svetovne skupine, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo tobačnih in sorodnih izdelkov.

 • 2.2.

  Na nas se lahko obrnete prek e-pošte na naslovu info.si@velo.com ali nam pišete na naslov naslovu družbe British American Tobacco d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

  3. DOSTOP DO SPLETNE STRANI

 • 3.1.

  Uporabnik se strinja, da bo našo Spletno stran uporabljal izključno za osebne in nekomercialne potrebe. Dostop do Spletne strani je dovoljen samo polnoletnim osebam. Če se želi uporabnik naročiti na naše e-novice ali želi, da ga kontaktira naš predstavnik, mora biti polnoletni kadilec ali uporabnik nikotinskih izdelkov.

 • 3.2.

  Ne moremo vam zagotoviti, da bodo Spletna stran in z njo povezane vsebine vedno dostopne oziroma, da delovanje strani ne bo nikoli prekinjeno. Dostop do spletne lokacije je dovoljen samo na začasni osnovi. Dostop lahko v celoti ali deloma prekinemo, umaknemo, zapremo oziroma spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. Ne prevzemamo odgovornosti, če Spletna stran ne bi bila iz kakršnega koli razloga dostopna ob določenem času ali v določenem obdobju.

 • 3.3.

  Uporabnik je dolžan izpolniti vse zahteve v zvezi s programsko ali strojno opremo, ki so nujne za dostop do Spletne strani. Poleg tega mora uporabnik zagotoviti, da prek njegove spletne povezave do Spletne strani dostopajo samo poznane osebe, ki spoštujejo te Pogoje uporabe in druge enako upoštevne pogoje.

 • 3.4.

  Uporabnik se strinja, da:

  • a) Spletne strani ne bo uporabljal na način, ki bi kršil zasebnost ali druge pravice ostalih uporabnikov strani ali tretjih oseb;
  • b) Spletne strani ne bo uporabljal na način, ki bi predstavljal sodelovanje ali s katerim bi se lahko spodbujalo sodelovanje v kaznivih in drugih nezakonitih aktivnostih ali se kako drugače povzročalo motnje, nevarnosti ali nevšečnosti tretjim osebam;
  • c) ne bo počel ničesar, kar bi lahko povzročilo poškodbe na naši strani ali strežnikih, sistemih ali opremi v naši lasti ali lasti tretjih oseb, prav tako ne sme dostopati ali poskušati dostopati do podatkov drugih uporabnikov;
  • d) ne bo počel ničesar, kar bi lahko ogrozilo ugled Spletne strani, družbe British American Tobacco d.o.o. ali katere koli povezane družbe Skupine British American Tobacco, niti ne bo prispeval k njihovi diskreditaciji (četudi zgolj potencialno);
  • e) strani ne bo uporabljal v nasprotju z navodili, prav tako ne bo vnašal ničesar, kar bi lahko motilo Spletno stran ali kateri koli njen del, vključno z, vendar ne omejeno zgolj na to, zavestnim vnašanjem računalniških virusov, trojanskih konjev, črvov ali drugih potencialno nevarnih stvari;
  • f) ne bo izjavil, predlagal ali na kateri koli drug način vzbujal vtisa, da je v kakršnem koli poslovnem odnosu z nami ali da je naš predstavnik oziroma da smo mi odobrili njegovo vsebino na Spletni strani.

  4. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 • 4.1.

  Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, povezane z umetniškim delom, sliko, besedilom, video- ali avdioposnetki, kot tudi blagovnimi znamkami, logotipi ali drugimi dostopnimi lokacijami Spletne strani ter vsebino in videzom naših e-novic (“Vsebina”), so naša last in jih uporabljamo na podlagi odobritve lastnika.

 • 4.2.

  Čeprav ima uporabnik pravico do kopiranja določenih delov Spletne strani na svoj računalnik za osebno uporabo, ne sme kopirati ali objavljati Vsebine, dostopne na Spletni strani, v nekem drugem delu, vključno s svojo lastno stranjo, niti uporabljati Vsebine na kakršen koli drug javni ali komercialni način. Uporabnik ne sme objavljati niti deliti delov naše Spletne strani ali naših e-novic, razen če za to nima naše vnaprejšnje odobritve. Pridržujemo si polno pravico do vseh zgoraj omenjenih vsebin, vključno s programsko opremo in prevzetimi kodami, slikami, vstavljenimi v programsko opremo ali oblikovanimi s programsko opremo, ter vsemi priloženimi podatki kot tudi tekstualno in grafično vsebino biltena. Uporabnik ne sme kopirati, spreminjati, razmnoževati, odpošiljati, prenašati, distribuirati, razstavljati ali pretvarjati vsebine v katero koli drugo obliko.

 • 4.3.

  Uporabnik ne sme spreminjati komunikacije, k zadeva avtorske pravice, zaščitne znake ali druge znake, povezanih z vsebino. Uporabnik se lahko poveže z vstopno stranjo naše Spletne strani, vendar nima pravice uporabljati vsebine naše Spletne strani na svoji lastni strani. Uporabnik ne sme uporabljati naših hiperpovezav na straneh niti jih vstavljati v druge spletne strani brez naše izrecne pisne odobritve.

 • 4.4.

  Če ni izrecno navedeno drugače, so vsi zaščitene znamke uporabljeni na naši strani in v naših e-novicah, v lasti družbe British American Tobacco d.o.o., ali Skupine British American Tobacco.

  5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • 5.1.

  Osebni podatki uporabnika, ki jih uporabnik pusti na naši Spletni strani, se bodo uporabljali izključno v skladu z obstoječimi Pogoji uporabe in Obvestilom o varstvu zasebnosti, ki predstavlja našo Politiko varstva zasebnosti, in popolnoma v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter drugimi ustreznimi predpisi, ki jih mora uporabnik pred nadaljevanjem uporabe Spletne strani pazljivo prebrati.

 • 5.2.

  V zvezi s prenosom uporabnikovih osebnih podatkov mora obstajati soglasje za njihovo uporabo v skladu s temi Pogoji in Obvestilom o varstvu zasebnosti.

 • 5.3.

  Glavni namen zbiranja osebnih podatkov z vprašalnikom, ki spremlja naše e-novice, je pristanek na pošiljanje periodičnih e-novic, ki posredujejo obvestila, informacije in druge vsebine, ki se nanašajo na tematiko Spletne strani.

 • 5.4.

  E-novice se pošiljajo izključno tistim, ki so to izrecno zahtevali in pooblastili British American Tobacco d.o.o. kot odgovornega za obdelavo osebnih podatkov (upravljavec). Zahteva za prejemanje e-novic pomeni vnaprejšnje sprejemanje upoštevnih informacij.

  6. ODGOVORNOST

 • 6.1.

  Uporabnik potrjuje (sprejema), da mi (vključno z našo skupino, našimi podružnicami, povezanimi družbami, našimi uslužbenci, administratorji, pooblaščenci in zaposlenimi) ne nosimo odgovornosti v odnosu do uporabnika niti na podlagi pogodbene odgovornosti niti za nezakonite aktivnosti (vključno z napakami) niti na kateri koli drugi podlagi za: (i) izgubljeni dobiček ali škodovanje ugledu, (ii) izgubo podatkov, (iii) nematerialne izgube, (iv) neposredne ali posredne škode, ki so posledica takšnih Pogojev ali so povezani z njimi oziroma so povezani z uporabo ali nezmožnostjo uporabe Spletne strani ali celo vsebino te strani, četudi nas uporabnik obvesti o možnosti nastanka takšnih izgub.

 • 6.2.

  Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali poškodbe, ki bi jih povzročili virusi, distribuirani DoS napadi ali drugi nevarni tehnološki elementi (materiali), ki bi lahko okužili vašo računalniško opremo, programe, podatke ali druge lastniške materiale zaradi uporabe Spletne strani oziroma prevzetih vsebin s te ali katere koli druge povezane strani.

 • 6.3.

  Ti Pogoji uporabe ne vsebujejo elementov, ki bi omejevali ali izključevali našo odgovornost za namerne lažne izjave, smrt ali osebne poškodbe, ki bi se pojavile zaradi našega malomarnega ravnanja ali ravnanja naših agentov ali zaposlenih, ter druge odgovornosti, za katere zakonodaja ne dovoljuje omejitve ali izključitve.

 • 6.4.

  Ta Spletna stran lahko napotuje na izdelke ali storitve tretjih oseb oziroma vsebuje hiperpovezave do informacij tretjih strani. Ne podpiramo, ne izdajamo jamstva ali potrdila o takšnih izdelkih ali storitvah in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino spletnih strani, povezanih z našo Spletno stranjo. Povezave do drugih strani so navedene izključno za potrebe uporabnika, ki se je dolžan samostojno odločiti glede možnosti uporabe izdelkov, storitev in strani tretjih oseb.

 • 6.5.

  Cilj vsebine naše Spletni strani je izključno obveščanje. Njen namen ni sugeriranje ali svetovanje na podlagi informacij, na katere se opira. Čeprav skrbimo za posodabljanje informacij na naši Spletni strani, ne dajemo nikakršne izjave ali jamstva, eksplicitnega ali implicitnega, v zvezi s točnostjo, popolnostjo in posodabljanjem vsebine, objavljene na Spletni strani.

  7. VIŠJA SILA

 • V nobenem primeru ne nosimo odgovornosti za izgube, škodo ali stroške, s katerimi se lahko sooči uporabnik, neposredno ali posredno, zaradi neuspešne ali zakasnele izvršitve obveznosti v skladu s temi Pogoji, ki je posledica okoliščin izven našega nadzora, vključno z vandalizmom, nesrečami, okvarami ali poškodbami strojev ali opreme, požari, poplavami, višjo silo, stavkami, blokadami ali drugimi delovnimi spori (čeprav bi to vključevalo naše zaposlene) ali pomanjkanjem materiala ali goriva na tržišču na dan sprejetja nalog oziroma drugimi zakonskimi ali administrativnimi ukrepi.

  8. RAZNO

 • 8.1.

  Ti Pogoji in dokumenti, na katere se izrecno sklicujejo, predstavljajo celoten dogovor, sklenjen med nami in uporabnikom, ter nadomeščajo vse prejšnje dogovore in pogoje v zvezi z uporabo Spletne strani.

 • 8.2.

  Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri del teh Pogojev v celoti ali delno nezakonit, neveljaven ali neizvršljiv, to v dovoljenih zakonskih okvirjih ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalega dela Pogojev.

 • 8.3.

  Naše neposredovanje zahtev za izpolnitev Pogojev v odnosu do uporabnika, naše zamujanje pri izvrševanju naših pravic v odnosu do uporabnika oziroma neuveljavljanje naših pravic ne pomeni, da se odrekamo svojim pravicam ali da uporabniku ni treba spoštovati njegovih obveznosti.

 • 8.4.

  Naše pravice in obveznosti lahko v skladu s temi Pogoji prenesemo na družbe znotraj naše Skupine, ne da bi za to potrebovali soglasje uporabnika. Uporabniki ne morejo prenesti svojih pravic in obveznosti iz teh Pogojev na tretje osebe brez obvezne pridobitve našega pisnega soglasja.

 • 8.5.

  Ti Pogoji veljajo med nami in uporabnikom.

 • 8.6.

  Uporabniku bomo pošiljali obvestila in druga sporočila na e-naslov, ki nam ga bo posredoval. Uporabnik je dolžan vsako sporočilo poslati na enega od načinov, navedenih v podpoglavju 2.2. (splošnih) Pogojev uporabe. Obvestila, poslana prek e-pošte, bodo uradno prejeta 24 ur po odpošiljanju. Obvestila, poslana s priporočenim pismom, bodo uradno prejeta naslednji delovni dan. Obvestila, objavljena na naši Spletni strani, bomo obravnavali kot prejeta s strani uporabnika ob naslednjem uporabnikovem obisku Spletne strani, razen če ni to izrecno urejeno drugače.

 • 8.7.

  Pridržujemo si pravico, da spremenimo ali kadar koli prekličemo te Pogoje, tako da začnejo vse spremembe veljati z datumom vnosa sprememb na naši Spletni strani. Uporabnik mora prebrati Pogoje in sprejeti najnovejšo verzijo Pogojev na Spletni strani.

 • 8.8.

  Te Pogoje ureja slovenska zakonodaja in obe stranki soglašata, da bosta morebitne sodne spore reševali pred pristojnimi sodišči na ozemlju Republike Slovenije.

Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost. Ta izdelek je namenjen izključno polnoletnim osebam, ki uživajo tobačne/nikotinske izdelke.

Zapri