Ta izdelek je namenjen izključno polnoletnim osebam, ki uživajo tobačne/nikotinske izdelke.
Imate 18 let ali več?

S klikom na polje DA potrjujete, da ste dosegli z zakonodajo predpisano starost, po kateri je dovoljena uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov. Ta stran in njena vsebina nista primerni za mladoletne osebe.

OBVESTILO O
VARSTVU ZASEBNOSTI

Spoštujemo Vašo zasebnost. Skrbimo za varstvo zasebnosti obiskovalca naše spletne strani. Prosimo Vas, da pozorno preberete to Obvestilo o varstvu zasebnosti (v nadaljevanju: Obvestilo), ki predstavlja našo 'Politiko varstva zasebnosti' in v katerem je navedeno, na kakšen način obdelujemo Vaše osebne podatke, če Vam bomo pošiljali obvestila o novostih oziroma uporabljali Vaše osebne podatke v raziskovalne, analitične in statistične namene. To obvestilo o varstvu zasebnosti se nanaša na osebne podatke obiskovalca te strani. Za potrebe uveljavljanja predpisov o varstvu osebnih podatkov (vključno z, vendar ne omejeno le nanjo, Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), v nadaljevanju: GDPR ter veljavno slovensko zakonodajo) je za zbiranje Vaših osebnih podatkov odgovorna družba British American Tobacco d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, MŠ: 1833286000 (v nadaljevanju besedila ' British American Tobacco d.o.o.', ali 'mi').

 • Imamo pravico kadar koli spremeniti določila tega Obvestila o varstvu zasebnosti. Prosimo Vas, da obiskujete to stran, da boste lahko stalno na tekočem z vsemi spremembami, ki jih bomo tukaj nemudoma objavili.
 • V primeru, da niste zadovoljni s katerim koli delom našega Obvestila o varstvu zasebnosti, so vam na voljo pravna sredstva na način, predviden v nadaljevanju.

INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO O VAS

Odvisno od okoliščin in veljavne zakonodaje lahko zbiramo posamezne ali vse informacije, ki so navedene v nadaljevanju, in sicer:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke (e-mail naslov, telefonska številka);
 • datum rojstva;
 • katere koli dodatne informacije, ki jih delite z nami.

Naslednji opis vsebuje informacije o načinih zbiranja Vaših osebnih podatkov, pri čemer Vas prosimo, da upoštevate, da navedeni seznam ni dokončen.

 • Nekateri osebni podatki, ki jih zbiramo, nam omogočajo izpolnitev naših obveznosti do Vas ali drugih. Če recimo privolite v prejemanje obvestil po e-pošti, potrebujemo Vaš e-naslov, ime in priimek, da bomo lahko obdelali vašo zahtevo. Druge podatke utegnemo potrebovati, da bi zagotovili, da bo naš odnos potekal brez težav.
 • Glede na vrsto osebnih podatkov, ki se jih obdeluje, odnos in okoliščine, zaradi katerih obdelujemo takšne podatke, se v primeru, da zavrnete posredovanje takšnih informacij, lahko zgodi, da ne bomo mogli obdelati Vaše zahteve.
 • Za podrobnosti o pravni podlagi, na kateri je utemeljena obdelava Vaših osebnih podatkov, Vas prosimo, da si pogledate razdelek: „Pravna podlaga za obdelavo Vaših osebnih podatkov“.

KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše podatke zbiramo na tri glavne načine:

 • osebni podatki, ki ste nam jih odstopili Vi sami;
 • osebni podatki, ki smo jih pridobili iz drugih virov, ter
 • osebni podatki, ki jih avtomatično zbiramo.

OSEBNI PODATKI, KI STE NAM JIH ODSTOPILI VI SAMI:

Obstajajo številni načini, na katere lahko delite informacije z nami, med drugim:

 • način, na katerega se registrirate za uporabo naše strani (npr. za e-obvestila);
 • situacije, v katerih nas aktivno kontaktirate po telefonu, prek e-pošte ali družbenih omrežij, in/ali
 • situacije, v katerih Vas kontaktiramo po telefonu ali prek e-pošte v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in na način, predviden v naši Politiki varstva zasebnosti in Pogojih uporabe.

OSEBNI PODATKI, KI SMO JIH PRIDOBILI IZ DRUGIH VIROV

Od Vas lahko zahtevamo dodatne informacije iz drugih virov, vključno s tretjimi osebami, v skladu z veljavnimi predpisi.

OSEBNI PODATKI, KI JIH AVTOMATIČNO ZBIRAMO

Kadar dostopate do naše spletne strani, zbiramo tehnične informacije, vključno z IP naslovom (naslovom internetnega protokola), ki se uporablja za povezovanje Vašega računalnika s svetovnim spletom, podatki o iskalniku in verziji, nastavitvi časovnega pasu, plug-in dodatku iskalnika te uporabniške verzije, operativnem sistemu in uporabljeni platformi. Omenjene podatke uporabljamo v statistične namene ter jih ne povezujemo z imenovanimi in identificiranimi osebami.

British American Tobacco d.o.o. ne bo namenoma zbiral nikakršnih podatkov o obiskovalcih te strani, mlajših od 18 let. V primeru, da British American Tobacco d.o.o., ugotovi, da je taka oseba posredovala kakršne koli podatke, ki so bili nato shranjeni, jih bo nemudoma zbrisal.

ZAKAJ ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE (namen obdelave)?

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo zaradi več razlogov, med drugim zato, da bi:

 • lahko poskrbeli za odgovore na Vaša vprašanja in Vas kontaktirali na Vašo zahtevo,
 • Vaše podatke shranili v našo zbirko podatkov (in jih posodobili), da bi Vas lahko v primeru potrebe obvestili prek e-pošte ali Vam odgovorili na katero koli vprašanje;
 • z namenom raziskovanja za statistične potrebe;
 • zaradi upravljanja naše strani za potrebe internih operativnih aktivnosti, vključno z zaznavanjem okvar, analizo podatkov, raziskovalnimi in statističnimi nameni;
 • zaradi zagotavljanja učinkovitega delovanja programske opreme in IT storitev, ki Vam jih omogočamo (vključno s kriznimi situacijami in obnovo podatkov);
 • zaradi drugih namenov, v katere izrecno privolite.

S KOM DELIMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke delimo predvsem zato, da bi Vas seznanili z najnovejšimi in ažurnimi podatki, vsebinami in dogodki ter nemudoma učinkovito odgovorili na Vaša vprašanja. Če ne zahtevate drugače, nam je dovoljeno deliti Vaše podatke z naslednjimi skupinami:

 • katero koli družbo iz skupine BAT, kjer je to potrebno, v skladu s predpisi o prenosu podatkov;
 • davčnimi in drugimi organi, kadar menimo, da je takšne podatke treba deliti v skladu z zakonom ali drugim predpisom (npr. na osnovi zahteve davčnega organa ali v zvezi s katerim koli sporom ali pričakovanim sporom), oziroma v primeru ogrožanja osebne varnosti zaposlenih v družbi British American Tobacco d.o.o. in njenih povezanih družbah, tretjih oseb ali javnosti;
 • drugimi ponudniki storitev, ki delujejo v našem imenu (vključno z zunanjimi svetovalci, svetovalci za poslovna vlaganja ter strokovnimi svetovalci, kot so odvetniki, revizorji, računovodje, ponudniki storitev tehnične podpore in IT svetovalci, ki izvajajo testiranja in razvijajo sisteme v našem sistemu tehnične podpore);
 • ponudniki IT storitev, kjer so sklenjene ustrezne pogodbe (ali obstajajo podobni varovalni mehanizmi);
 • v primeru, da bo družba v prihodnosti prevzeta ali priključena drugi družbi, se utegnejo vaši podatki posredovati novim lastnikom družbe (o čemer boste obveščeni);
 • lahko pa se pojavijo tudi okoliščine, ko se bo zaradi strateških ali drugih poslovnih razlogov British American Tobacco, kot povezana družba družbe British American Tobacco d.o.o., odločil prodati, združiti ali na drug način reorganizirati poslovanje v nekaterih državah. Takšna transakcija lahko zajema tudi prenos Vaših osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim kupcem. V takšnih situacijah bo družba British American Tobacco zahtevala ustrezno varstvo teh osebnih podatkov.

Ne delimo, ne odstopamo niti ne trgujemo z vašimi osebnimi podatki s tretjimi osebami z namenom trženja ali promocije.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje kot je potrebno za namene zaradi katerih jih zbiramo, razen če je po našem pojmovanju z zakonom ali drugim predpisom določen daljši rok hrambe (recimo na podlagi zahteve davčnega organa ali v zvezi s potencialnim sporom).

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi Vaše privolitve, hranimo kot določeno zgoraj oziroma do preklica te privolitve z Vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave.

Ko Vaših podatkov ne bomo več potrebovali, bomo osebne podatke, ki se nanašajo na Vas, izbrisali iz našega sistema.

KAKO HRANIMO OSEBNE PODATKE?

Skrbimo za varstvo Vaših podatkov. V ta namen uvajamo ustrezne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in zlorabe Vaših osebnih podatkov.

Zavzeto si prizadevamo za zagotovitev vseh razumnih ukrepov, s katerimi bi poskrbeli za varstvo vseh pridobljenih osebnih podatkov pred zlorabo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom. To dosegamo z uporabo in uveljavljanjem različnih tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno s kodiranjem, nadzorom pravic do dostopa in kriznim načrtom za okrevanje po katastrofi.

Žal pošiljanje kakršnih koli informacij prek svetovnega spleta vedno prinaša določeno stopnjo tveganja. Vse informacije, ki jih pošiljate prek spleta, pošiljate na lastno odgovornost. Čeprav si prizadevamo za uvedbo vseh potrebnih ukrepov za varstvo Vaših osebnih podatkov, ne moremo jamčiti za varnost podatkov, ki jih pošiljate prek spleta. Ne jamčimo torej za varnost nobene informacije, posredovane prek spleta, vključno z osebnimi podatki.

Prosimo Vas, da nas v primeru suma zlorabe ali izgube ali nepooblaščenega dostopa do katerih koli osebnih podatkov o tem nemudoma obvestite na naslov sedeža družbe British American Tobacco d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ili na info.si@velo.com, da bomo lahko nadalje preiskali zadevo in Vas nato seznanili z rezultati preiskave.

VAŠE PRAVICE

V zvezi z zbiranjem Vaših osebnih podatkov Vam pripadajo različne pravice, in sicer:

PRAVICA DO UGOVORA

Ta pravica Vam zagotavlja možnost ugovora na obdelavo Vaših osebnih podatkov, kadar Vaše osebne podatke obdelujemo na osnovi ene naslednjih pravnih podlag:

 • ker je to v našem zakonitem interesu (za več informacij glejte razdelek ‘Pravna podlaga za obdelavo Vaših podatkov’ v nadaljevanju);
 • kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstvene, raziskovalne ali statistične namene.

PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE

V primerih, v katerih ste privolili v obdelavo Vaših osebnih podatkov za določene aktivnosti, lahko kadar koli prekličete Vašo privolitev in prenehali bomo uporabljati Vaše podatke v ta namen, razen če ne najdemo druge veljavne pravne podlage za nadaljevanje obdelave Vaših osebnih podatkov. Če se to zgodi, boste o tem obveščeni. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Vašo privolitev lahko kadarkoli prekličete na način kot določeno spodaj v razdelku ‘Pravica do pritožbe’. Preklic privolitve za obdelavo Vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

PRAVICA DOSTOPA DO PODATKOV

Kadar koli nas lahko zaprosite, da vam na kateri koli način posredujemo kopijo podatkov, ki jih hranimo o Vas, ter od nas zahtevate, da te podatke spremenimo, posodobimo ali zbrišemo. Če Vam omogočimo dostop do Vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, Vam za to storitev ne bomo zaračunali nadomestila, razen če tega ne dopušča zakon. Če od nas zahtevate dodatne kopije, Vam za to lahko obračunamo razumno administrativno nadomestilo. Če zakon to omogoča, lahko zavrnemo Vašo zahtevo. V primeru zavrnitve Vaše zahteve Vam bomo sporočili razloge za takšno ravnanje.

PRAVICA DO IZBRISA (PRAVICA DO POZABE)

V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati 'izbris' Vaših osebnih podatkov. Ta pravica se običajno udejanji v naslednjih primerih:

 • podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • preklicali ste svojo privolitev v uporabo osebnih podatkov in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • podatki so pridobljeni nezakonito;
 • podatke je treba zbrisati zaradi uskladitve z zakonskimi obveznostmi, ali pa
 • ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, pri čemer ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi za nadaljevanje obdelave osebnih podatkov.
 • V omejenem številu primerov smo upravičeni do zavrnitve Vaše zahteve, pri čemer Vas bomo vedno obvestili o razlogih za takšno ravnanje.

V primerih, ko bo Vaša zahteva za brisanje podatkov veljavna, bomo poskrbeli za vse razumno izvedljive korake za njihov izbris.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

V določenih primerih imate pravico zahtevati omejitev obdelave Vaših osebnih podatkov, recimo v primeru ugovora glede točnosti Vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, je obdelava nezakonita, Vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih Vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V primeru delitve Vaših osebnih podatkov s tretjimi osebami, Vas bomo obvestili o omejitvi obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Pred koncem te delitve Vas bomo seveda o omejitvi obdelave osebnih podatkov o tem obvestili.

PRAVICA DO POPRAVKA

Imate pravico zahtevati popravek katerega koli netočnega ali nepopolnega osebnega podatka, ki ga hranimo in da Vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. V primeru, da smo takšen podatek delili s tretjimi osebami, jih bomo obvestili o popravku, razen če to ni možno ali ne zahteva nesorazmernega napora. Zahtevate lahko tudi podatke tretje osebe, ki smo ji odstopili netočen ali nepopoln podatek. Če bomo menili, da ne moremo ravnati v skladu z Vašo zahtevo, Vam bomo pojasnili razloge za sprejem takšne odločitve.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Upravičeni ste zahtevati prenos vaših osebnih podatkov od enega ponudnika storitev k drugemu. Praktičen pomen te pravice je možnost prenosa podatkov in informacij, ki jih imamo o Vas, tretji osebi. To lahko storimo tako, da Vam odstopimo Vaše podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ki Vam omogoča prenos podatkov pri čemer to velja le v primeru, če obdelava Vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Druga možnost je, da Vaše podatke posredujemo neposredno drugemu ponudniku storitev.

PRAVICA DO PRITOŽBE

Lokalnemu nadzornemu organu imate pravico posredovati pritožbo. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec. Na Informacijskega pooblaščenca se lahko obrnete na naslednje načine:

 • osebno
 • pisno na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • po telefonu na številko: 01 230 97 30
 • po faksu na številko: 01 230 97 78
 • po e-pošti: gp.ip@ip-rs.si

V primeru, da se odločite izkoristiti katero koli od navedenih pravic ali preklicati privolitev v obdelavo Vaših osebnih podatkov (kadar je Vaša privolitev pravna podlaga za uporabo Vaših podatkov), Vas prosimo, da se pisno obrnete na naslov sedeža družbe British American Tobacco d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Upoštevajte, da bomo morda shranili zapis o naši komunikaciji za potrebe naknadnega reševanja kakršnih koli težav.

KDO JE ODGOVOREN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV?

Za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov je odgovorna družba British American Tobacco d.o.o.

Če imate kakršne koli komentarje ali predloge, ki se nanašajo na to obvestilo o varstvu zasebnosti, Vas prosimo, da nas kontaktirate na naslov sedeža družbe British American Tobacco d.o.o. ,Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Vprašanje zasebnosti je pomembno za nas, zato bomo brez odlašanja odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

KAKO HRANIMO VAŠE PODATKE IN NA KAKŠEN NAČIN JIH PRENAŠAMO IZVEN EU-ja?

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo izven Evropskega gospodarskega prostora naslednjim vrstam pravnih oseb na način, predviden v razdelku ‘S kom delimo Vaše podatke?’.

Želimo zagotoviti, da se osebni podatki hranijo in prenašajo na varen način. Vaše podatke bomo torej prenašali izven Evropskega gospodarskega prostora (tj. države članice Evropske unije ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn) v primerih, kadar je to v skladu s predpisi o varstvu podatkov in kadar način prenosa osebnih podatkov omogoča ustrezne varovalne mehanizme v zvezi z Vašimi podatki, in sicer:

 • na podlagi dogovora o prenosu podatkov, sklenjenega med povezanimi družbami družbe British American Tobacco d.o.o., (družbe skupine British American Tobacco), ki vsebuje standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija za prenose osebnih podatkov, ki jih izvajajo upravljavci osebnih podatkov v EGP-ju ter upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov v jurisdikcijah, ki nimajo ustrezne stopnje varstva zasebnosti, ali
 • na podlagi dogovora o prenosu podatkov s tretjo osebo, ki vključuje standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija za prenose osebnih podatkov, ki jih izvajajo upravljavci osebnih podatkov v EGP-ju ter upravljavci in obdelovalci osebnih podatkovv jurisdikcijah, ki nimajo ustrezne stopnje varstva zasebnosti, ali
 • za prenose osebnih podatkov v sklopu t. i. EU-U.S. Privacy Shield, tj. Sporazum EU - ZDA zasebnostni ščit za prenose osebnih podatkov iz družb v Evropski uniji v Združene države Amerike, ali katerega koli drugega enakovrednega dokumenta, sklenjenega v drugih jurisdikcijah, ali
 • s prenosom podatkov v državo, glede katere je Evropska komisija sprejela odločitev, ki potrjuje ustreznost stopnje zakonodajnega varstva zasebnosti v tej državi, ali
 • kjer je to potrebno za sklenitev ali izvrševanje pogodbe, v katerem nastopamo kot stranka, s tretjo osebo in je prenos podatkov v Vašem interesu, saj omogoča izvrševanje te pogodbe (če moramo npr. prenesti vaše podatke osebi, ki je odgovorna za ugodnosti in olajšave, ki se nahaja izven EGP-ja), ali
 • če ste privolili v prenos osebnih podatkov.

V primerih, ko prenašamo Vaše osebne podatke izven EGP-ja. Kjer država ali območje nima zakonodajnega okvirja, ki bi omogočal ustrezno stopnjo varstva zasebnosti, je treba poskrbeti za vse razumne korake, da bi se zagotovilo zanesljivo ravnanje z osebnimi podatki, ki je v skladu z določili, ki jih vsebuje to Obvestilo o varstvu zasebnosti.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV

 • Poznamo več pravno utemeljenih načinov oziroma pravnih podlag, ki nam dovoljujejo obdelavo Vaših osebnih podatkov. Navedeni so v nadaljevanju.

KADAR JE UPORABA PODATKOV V NAŠEM ZAKONITEM INTERESU

Uporaba Vaših osebnih podatkov nam je dovoljena, če je to v našem interesu, hkrati pa naši interesi niso v nasprotju z Vašimi pravicami ali svoboščinami.

Menimo, da je v določenih primerih obdelava Vaših osebnih podatkov v našem zakonitem interesu, med drugim zaradi:

 • boljšega razumevanja uporabnikov naših strani, da bi jim lahko posredovali relevantnejše informacije in bolj kakovostne storitve;
 • zagotavljanja neoviranega delovanja naše strani;
 • vzdrževanja varnosti našega sistema in preprečevanja nepooblaščenega dostopa in napadov.

Menimo, da nobena od aktivnosti, navedenih v tem Obvestilu o varstvu zasebnosti, ne ogroža Vaših pravic ali svoboščin. Kljub temu imate pravico do ugovora na obdelavo Vaših osebnih podatkov na tej pravni podlagi. Načini za posredovanje ugovora in pritožbe so navedeni v razdelku ‘Vaše pravice’.

KADAR PRIVOLITE V UPORABO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Uporaba Vaših osebnih podatkov nam je dovoljena v primerih, ko na to izrecno pristanete. Vaša privolitev je veljavna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • privolitev mora biti prostovoljna, brez kakršnega koli pritiska;
 • vedeti morate, za kaj dajete privolitev – naša naloga je torej poskrbeti, da imate dovolj informacij;
 • privolite v samo eno aktivnost – izogibamo se kupičenju privolitev –, s čimer Vam omogočimo, da točno veste, v kaj privolite, ter
 • privolitev morate aktivno potrditi – verjetno bomo od Vas zahtevali, da označite ustrezen okvirček in tako to zahtevo izpolnite na jasen in nedvoumen način.

V trenutku, ko se registrirate za uporabo spletne strani, od Vas zahtevamo posamično in posebno privolitev, da nam dovoljujete uporabo Vaših osebnih podatkov za določen namen. V primeru, da bomo v prihodnje za kar koli potrebovali Vašo privolitev, Vam bomo posredovali dodatne informacije, da se boste lahko odločili glede privolitve.

Vašo privolitev lahko kadar koli prekličete. V razdelku ‘Vaše pravice’ je podrobno opisano, kako lahko uveljavite to pravico.

KADAR JE UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NUJNA ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ POGODBE, V KATEREM STE STRANKA

Vaše osebne podatke smemo uporabiti, kadar je to potrebno za izpolnitev pogodbe, ki smo jo sklenili z Vami. Za posredovanje obvestil prek e-pošte, na primer potrebujemo Vaš e-naslov.

KADAR JE OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV POTREBNA ZA IZPOLNITEV NAŠIH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Poleg obveznosti do Vas na podlagi medsebojne pogodbe, obstajajo tudi druge zakonske obveznosti, v skladu s katerimi smo dolžni ravnati, npr. da zagotovimo, da so vsi uporabniki naše Spletne strani starejši od 18 let. Vaše osebne podatke smo upravičeni uporabljati v namen izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti.

POLITIKA O PIŠKOTKIH (COOKIES)

Te spletne strani vsebujejo piškotke, s pomočjo katerih Vas lahko razlikujemo od drugih uporabnikov. Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki jih naš spletni strežnik prikazuje v spletnem brskalniku Vašega računalnika ali prenosnega telefona in ki se shranjujejo na trdem disku Vaše naprave. Vsi sklici na piškotke oz. omembe piškotkov v tem obvestilu obsegajo tudi druge vrste avtomatiziranih pristopov in shranjevanja informacij v Vaši napravi.

Ti piškotki nam pomagajo zagotavljati prijetno uporabniško izkušnjo med uporabo naših spletnih strani, prav tako nam omogočajo tudi njihovo izboljšavo.

Piškotek je majhna datoteka, sestavljena iz črk in številk, ki se shrani v Vašem brskalniku oz. na trdem disku Vašega računalnika. Piškotki vsebujejo podatke, ki se prenesejo na trdi disk Vašega računalnika.

Da bi spletna stran delovala hitro, varno in pravilno, uporablja obvezne piškotke, uporabe katerih ni mogoče onemogočiti. Običajno se ti piškotki namestijo kot odziv na Vašo uporabo Spletne strani, na primer: nastavitve zasebnosti, prijavo, izpolnjevanje obrazcev. Ko ste odprli to Spletno stran, ste prejeli obvestilo o uporabi piškotkov na njej. Da smo Vam lahko prikazali obvestilo, smo morali uporabiti piškotke. Če se odločite uporabljati to stran in soglašate z uporabo piškotkov, se bodo v bodoče piškotki v Vaši napravi shranjevali na spodaj opisan način.

Da bi izboljšali uporabniško izkušnjo in funkcionalnost te spletne strani, zbiramo tudi nekatere analitične piškotke, ki nam omogočajo identifikacijo uporabnikov ter nam pomagajo izpopolniti spletno stran (naslov IP, client ID – _ga cookie). Navedeni podatki se shranjujejo v psevdoanonimizirani obliki.

V preostalih primerih na tej strani ne uporabljamo piškotkov. Če pa so na naših straneh vsebine, ki jih prikazujejo drugi ponudniki storitev, lahko takšni drugi ponudniki storitev v Vašem računalniku ali prenosnem telefonu shranijo svoje piškotke skladno s svojim pravilnikom o varovanju zasebnosti.

Informacije o trajanju hrambe piškotkov so naslednje – čas hrambe piškotkov je omejen, kot sledi:

Piškotki/tehnologija Google Analytics
Namen Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako vi in drugi obiskovalci uporabljate našo spletno stran, ter se uporabljajo za izboljšanje naše storitve. Piškotki zbirajo podatke v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev, lokacijo obiskovalcev in stranmi, ki so jih obiskali.
Kako onemogočiti/omogočiti ta piškotek Za izklop sledenja, ki ga omogoča orodje Google Analytics na vseh spletnih mestih, obiščite: Google Analytics Opt-out Browser Add-on
_ga Trajni piškotek: 2 leti od namestitve/posodobitve – uporablja se za identifikacijo uporabnikov
_gat Trajni piškotek: 1 minuta od nastavitve/posodobitve
_gid (uporablja se za identifikacijo uporabnika) – traja 24 ur od nastavitve/posodobitve
cookie_control_enabled_cookies Trajni piškotek: 1 leto od nastavitve/posodobitve – določa in spremlja trajanje sprejemanja piškotkov
cookie_control_consent   Trajni piškotek: 1 leto od nastavitve/posodobitve – uporablja se za spremljanje pritrdilnega dejanja sprejemanja piškotkov
Kako onemogočiti/omogočiti ta piškotek Izključite piškotke iz domene ‘www.velo.com/si/si' v spletnem brskalniku

Zbrani piškotki se ne posredujejo tretjim osebam.

Za več informacij o piškotkih, vključno z informacijo, kako nastaviti spletni brskalnik, da piškotkov ne zbira, obiščite: www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics in analitični servis družbe Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki so shranjene v računalnikih uporabnikov in omogočajo analizo uporabe. Informacije, ki se generirajo o uporabi te spletne strani, se običajno pošljejo Googlovemu strežniku v Združenih državah Amerike, kjer so te informacije shranjene. Na tej strani je aktivirana anonimizacija IP, tako da se IP-naslovi Googlovih uporabnikov vnaprej skrajšajo, če gre za državljane držav članic Evropske unije ali držav članic Evropskega gospodarskega prostora. Le izjemoma se celoten IP-naslov pošlje Googlovemu strežniku v ZDA, kjer se skrajšuje. Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabljal podatke za določitev vaše uporabe te spletne strani, sestavil poročilo o dejavnostih za druge namene, povezane z uporabo te spletne strani in uporabo interneta, za zagotavljanje storitev pa upravljavcu spletne strani.

IP-naslov, ki ga je zbral vaš spletni brskalnik kot del storitve Google Analytics, ne bo povezan z drugimi Googlovimi podatki. Podatki, ki jih BAT zbira prek orodja Google Analytics, so: število obiskovalcev, cilj obiskovalcev, URL-ji, prek katerih so obiskovalci dostopali, in zaupanja vredne strani.

Zbiranje podatkov, ustvarjenih s temi piškotki, lahko preprečite na način, da aktivirate t. i. nastavitve »opt-out cookie« na svojem računalniku – tukaj lahko najdete več informacij o tem, kako to storiti. Več o politiki zasebnosti Google Analytics najdete tukaj. Nastavitve piškotkov za to stran lahko spremenite tudi tako, da greste na dno te spletne strani in izberete možnost »Nastavitve piškotkov«.

INFORMACIJE GLEDE IZKLJUČEVANJA PIŠKOTKOV

Trenutno obstaja nekaj spletnih strani za izključevanje shranjevanja piškotkov za različne storitve. Več informacij o tem najdete na naslednji povezavi.

Za uveljavitev svojih pravic, povezanih s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), se obrnite na e-naslov: info.si@velo.com

Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost. Ta izdelek je namenjen izključno polnoletnim osebam, ki uživajo tobačne/nikotinske izdelke.

Zapri