VELO nikotínové vrecúška bez tabaku

Predstavujeme ti velo

Malé nikotínové vrecúška neobsahujú tabak a vďaka umiestneniu pod hornou perou prakticky neprekážajú. Umožňujú pohodlné užívanie nikotínu kdekoľvek a kedykoľvek.

Neobsahujú tabak

Žiadny nepríjemný zápach *

Ich užívanie je pohodlné

* TENTO VÝROBOK NIE JE BEZ RIZIKA A OBSAHUJE NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

#YOUVEGOTVELO

Kontaktuj nás

+420 800 610 610
info.sk@velo.com

Zoznam súborov cookie

Tieto webové stránky boli vytvorené pre spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 61775339, so sídlom Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. Zn. C 35426, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 543 77 714, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 09, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 8789/B, odd. Po. Velo obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. Určené iba pre užívateľov nikotínových výrobkov. Tento výrobok môže byť nebezpečný pre zdravie. Pretože tento výrobok obsahuje nikotín, nie je určený pre užívanie nasledujúcim osobám: osoby mladšie ako 18 rokov, osoby alergické/citlivé na nikotín, tehotné alebo dojčiace ženy, osoby so srdcovými chorobami, vysokým tlakom alebo ťažkou cukrovkou a osoby, ktoré by nemali používať tabakové alebo nikotínové výrobky z iných zdravotných dôvodov. Okamžite ukončite používanie tohto výrobku a vyhľadajte lekársku pomoc, pokiaľ zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich nežiaducich účinkov: nepravidelný tep, alergická reakcia, svrbenie či opuch v ústnej dutine alebo krku, mdloby, závrate, bolesť hlavy či iné neobvyklé alebo negatívne účinky. Uchovávajte VELO mimo dosahu detí.

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.