NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI W PIGUŁCE1. KIM JESTEŚMY? W większości przypadków opisanych poniżej British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. (BAT) oraz CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (CHIC) przetwarzają Twoje dane osobowe wspólnie, jako współadministratorzy. Oznacza to, że wspólnie odpowiadają za ich ochronę i zgodne z prawem wykorzystanie. W pewnych przypadkach BAT i CHIC przetwarzają Twoje dane samodzielnie. Wszystkie te przypadki zostały opisane poniżej. Dowiedz się więcej (pkt 2).

2. DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH? Twoje dane są nam niezbędne abyśmy mogli, zgodnie z Twoim życzeniem, m.in. informować Cię o naszych ofertach, promocjach, nowościach i konkursach, zaprezentować Ci nasze produkty podczas osobistego spotkania z naszym Ambasadorem, zarządzać Twoim członkostwem w naszych programach lojalnościowych, zrealizować Twoje zamówienie w sklepie Glo, a także aby poznać Twoją opinię na temat użytkowania naszych produktów. Dowiedz się więcej (pkt 2).

3. DLACZEGO KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH? Posiadamy ważną podstawę prawną pozwalającą nam na wykorzystywanie Twoich danych, aczkolwiek możemy to robić jedynie w ściśle określonych celach. Najczęściej podstawą wykorzystania Twoich danych jest Twoja zgoda, którą wyraziłeś/aś na naszych stronach internetowych, rejestrując się w naszych programach lojalnościowych albo podczas spotkania z naszymi przedstawicielami . W innych przypadkach wykorzystanie Twoich danych jest niezbędne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy. Dowiedz się więcej (pkt 3).

4. Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI? W pewnych sytuacjach możemy przekazywać pewne informacje na Twój temat innym podmiotom należącym do grupy British American Tobacco, jak również podmiotom świadczącym na naszą rzecz niezbędne usługi (np. informatyczne). Jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, Twój adres e-mail będziemy mogli także udostępnić (w formie zaszyfrowanej) operatorom portali społecznościowych. Niektórzy spośród odbiorców Twoich danych mogą być zlokalizowani poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dowiedz się więcej (pkt 7 i 8).

5. TWOJE PRAWA? Masz prawo dostępu, poprawiania lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo do jej wycofania w każdym czasie. W pewnych sytuacjach będziesz miał/a także prawo do, m.in., przenoszenia Twoich danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dowiedz się więcej (pkt 4).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszej Polityki Prywatności, dzięki czemu dowiesz się więcej na temat zasad postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz ich ochrony.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCISzczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych konsumentów BAT oraz CHIC

Szanowny Kliencie

Dziękujemy Ci za zainteresowanie ofertą grupy British American Tobacco. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad ochrony Twoich danych osobowych, którymi zdecydowałeś/aś się z nami podzielić. Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje na Twój temat, kto będzie odpowiedzialny za ich ochronę, a także opisujemy prawa, które przysługują Ci w związku z przekazaniem nam tych informacji.

W niniejszej Polityce Prywatności odnajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące zasad wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów (konsumentów), jak również ich ochrony.

Zależy nam na zapewnieniu pełnej przejrzystości naszych działań, przede wszystkim jeśli chodzi o zakres wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, wyjaśnienie Ci wszelkich skutków, jakie mogą w związku z tym dla Ciebie wyniknąć, a także przedstawienie Ci Twoich praw. W związku z tym:

umożliwiamy Ci nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki Prywatności, dzięki czemu w każdej chwili będziesz miał/a możliwość odszukania ważnych dla Ciebie informacji, a także,

zapewniamy Ci możliwość uzyskania wszelkich dodatkowych informacji na temat postępowania z Twoimi danymi osobowymi, które możesz uzyskać kontaktując się z nami (dane kontaktowe podano w
pkt. 1 III poniżej).

 

WAŻNE DEFINICJE I OBJAŚNIENIAWyjaśnienie skrótów i pojęć używanych w dalszej części Polityki Prywatności

Zanim przejdziesz dalej, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi objaśnieniami. Pomoże Ci to właściwie zrozumieć istotne dla Ciebie treści, które chcemy Ci przekazać w tym dokumencie.

 

BAT        British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48
CHIC      CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie przy al. Wojska Polskiego 23C
Grupa BAT /
Grupa British American Tobacco
Przedsiębiorstwa (spółki) wchodzące w skład międzynarodowej grupy British American Tobacco oferującej tradycyjne wyroby tytoniowe (m.in. Pall Mall, Vogue, Lucky Strike), papierosy elektroniczne i wyroby powiązane (Vype, Volish, Milp) oraz produkty do podgrzewania tytoniu – rekwizyty tytoniowe marki glo i nowatorskie wyroby tytoniowe marki neo™. BAT oraz CHIC są członkami grupy BAT.
Dane osobowe Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Administrator danych osobowych Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Współadministratorzy danych osobowych Co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustalających cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, na podstawie zawartego porozumienia (umowy)
RODO    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Program ESC

Program lojalnościowy „eSmoking Club” edycja 3.0, której organizatorem jest CHIC oraz, którego zasady zostały określone w Regulaminie eSmoking Club, edycja 3.0, który jest dostępny m.in. na stronie
http://www.esmokingclub.pl.

Sklep Glo Sklep internetowy dostępny pod adresem
http://discoverglo.com/pl/pl
(dawniej pod adresem: www.sklep.glo.pl)

 

1. Kim jesteśmy? W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
Administratorzy Twoich danych osobowych i ich dane kontaktowe

 1. BAT i CHIC jako współadministratorzy danych osobowych

W większości przypadków opisanych w tej Polityce Prywatności współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: "BAT")

oraz

 • CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej także jako: "CHIC")

Współadministrowanie danymi oznacza, że BAT oraz CHIC wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania informacji na Twój temat (ich przechowywania, wykorzystywania, udostępniania itp.). Oznacza to także, że BAT oraz CHIC wspólnie ponoszą odpowiedzialność za Twoje dane. Decyzja o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi naszych klientów wynika z faktu, że BAT oraz CHIC należą do jednej grupy wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i w związku z tym wspólnie planują i realizują wiele przedsięwzięć, a także tworzą wspólną ofertę produktową. Wspólne administrowanie danymi pozwala nam zwiększyć efektywność naszych działań, a naszym klientom gwarantuje większą przejrzystość naszych działań.

Więcej informacji na temat współadministrowania danymi osobowymi przez BAT oraz CHIC znajdziesz
w pkt. 5 poniżej


ii .BAT i CHIC jako niezależni administratorzy danych osobowych

W niektórych przypadkach (wskazanych w tabeli w pkt. 2 poniżej) administratorem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe będzie tylko jeden podmiot - BAT albo CHIC. W tych sytuacjach BAT i CHIC samodzielnie decydują o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych. Przykładami sytuacji, w których BAT i CHIC działają samodzielnie jest np. realizacja zamówienia w sklepie sklep.glo.pl lub obsługa Twojego uczestnictwa w programach lojalnościowych organizowanych przez BAT.

iii .Nasze dane kontaktowe

 • British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o.

Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa (z dopiskiem: "Dane osobowe")

dedykowany adres e-mail: daneosobowe@bat.com.pl

 • CHIC spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.

al. Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów (z dopiskiem: "Dane osobowe")

dedykowany adres e-mail: daneosobowe@bat.com.pl

Aby skontaktować się z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych uruchomiliśmy specjalny wspólny adres e-mail:daneosobowe@bat.com.pl . Na ten adres możesz kierować swoje zapytania lub wnioski we wszystkich sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, niezależnie od tego kto w danej sytuacji odpowiada za Twoje dane - BAT, CHIC czy oba te podmioty wspólnie.

iv. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W BAT oraz CHIC powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

dla CHIC:iod@esmokingworld.com

pisemnie: na adresy wskazane w punkcie III powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

2. Kto i w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe?


Wyjaśnienie celów przetwarzania i wskazanie administratorów Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informację na temat różnych celów przetwarzania danych osobowych w związku z naszą działalnością. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie cele opisane poniżej muszą mieć zastosowanie do Twojego przypadku, a będzie to zależało od wyrażonych przez Ciebie zgód oraz od podjętych przez Ciebie aktywności np. na naszych stronach internetowych.

 

Cel przetwarzania Dodatkowe informacje Administrator danych
Prowadzenie niepublicznych działań marketingowych

Jeśli wyraziłeś/aś zainteresowanie otrzymywaniem od nas aktualnych informacji na temat naszej oferty, poprosiliśmy Cię o podanie w tym celu niektórych Twoich danych. Potrzebujemy ich, aby móc przekazywać Ci informacje i materiały dotyczące naszych produktów, aktualnych ofert, nowości, konkursów, niepublicznych promocji, wydarzeń i innych niepublicznych działań związanych z naszą działalnością. Wspomniane informacje i materiały mogą dotyczyć zarówno wspólnej oferty bądź inicjatyw BAT oraz CHIC, jak również każdego z nich osobno.

Według dokonanego przez Ciebie wyboru, mogłeś/aś zdecydować się na otrzymywanie takich informacji lub materiałów za pośrednictwem wszystkich lub tylko niektórych dostępnych sposobów (kanałów) komunikacji. Poniżej znajdziesz informację na temat dostępnych możliwości:

 1. jeśli zgodziłeś/aś się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, będziemy przesyłać Ci interesujące Cię materiały i informacje za pomocą poczty elektronicznej oraz SMS-ów;
 2. jeśli zgodziłeś/aś się na kontakt za pośrednictwem telefonu, oznacza to, że w pewnych sytuacjach będziemy mogli do Ciebie zadzwonić aby poinformować Cię o naszych niepublicznych promocjach, wydarzeniach lub nowościach;
 3. jeśli zdecydujesz się na umożliwienie nam przekazywanie niepublicznych informacji o produktach, usługach i programach konsumenckich w dedykowanych do tego sekcjach w ramach portali społecznościowych, będziemy wyświetlać informacje dotyczące naszych inicjatyw, wydarzeń lub niepublicznych ofert w przeznaczonych do tego miejscach na portalach / w usługach takich jak Facebook, Instagram i innych oferujących podobne funkcjonalności. Pamiętaj, że nie oznacza to, że będziemy publikować jakiekolwiek treści w Twoim imieniu (np. na Twojej osobistej "ścianie" na Facebook'u). Nie będziemy również wysyłać do Ciebie z własnej inicjatywy bezpośrednich (prywatnych) wiadomości za pośrednictwem ww. serwisów społecznościowych lub związanych z nimi komunikatorów.

Podanie danych w tym przypadku nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, jednak bez ich znajomości nie będziemy w stanie informować Cię o naszych niepublicznych aktywnościach konsumenckich, ofertach, wydarzeniach i innych inicjatywach.

W niektórych przypadkach, podanie tych danych wraz z wyrażeniem odpowiedniej zgody jest warunkiem otrzymania ofert specjalnych (o czym zostaniesz wcześniej poinformowany/a np. w regulaminie danego programu lub Kampanii).

BAT i CHIC jako wspóladministratorzy
Umówienie spotkania z naszym Ambasadorem

Jeśli wyraziłeś/aś zainteresowanie wypróbowaniem naszych produktów, poprosiliśmy Cię o podanie swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli umówić dla Ciebie spotkanie z naszym Ambasadorem, który zaprezentuje Ci i udostępni na okres testowych wybrany produkt z naszej oferty.

Podanie danych w tym przypadku nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, jednak bez ich znajomości Ambasador nie będzie w stanie skontaktować się z Tobą w celu ustalenia dogodnego dla Ciebie miejsca i terminu spotkania.

BAT i CHIC jako wspóladministratorzy
Uczestnictwo w programie wsparcia posprzedażowego

Jeśli zdecydowałeś/aś się na przystąpienie do naszego dedykowanego programu wsparcia posprzedażowego, zostałeś/aś poproszony/a o podanie swoich danych, które są niezbędne abyśmy mogli kontaktować się z Tobą telefonicznie w celu poznania Twojej opinii na temat naszych produktów oraz satysfakcji związanej z ich użytkowaniem. W tym celu będziemy mogli także wykorzystywać informacje przekazane w ramach Twojej opinii, dla celów udoskonalania naszych produktów i rozwoju naszej oferty produktowej.

Podanie danych w tym przypadku nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, jednak bez ich znajomości nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w celu poznania Twojej opinii na temat naszych produktów oraz satysfakcji z ich użytkowania. W niektórych przypadkach, niepodanie danych uniemożliwi Ci skorzystanie z naszych niepublicznych ofert specjalnych (o czym zostaniesz wcześniej poinformowany/a).

BAT i CHIC jako wspóladministratorzy
Uczestnictwo w niepublicznej akcji promocyjnej wymagającej osobnej rejestracji

Jeśli zdecydowałeś/aś się na udział w którejś z naszych niepublicznych akcji promocyjnych, zostałeś/aś poproszony o podanie pewnych informacji na swój temat. Potrzebujemy ich w celu przeprowadzenia oraz rozliczenia niepublicznej akcji promocyjnej, w tym w celu realizacji ciążących na nas obowiązków względem uczestników akcji, tym w szczególności obsługi ich udziału w akcji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Podanie danych w tym przypadku nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w niepublicznej akcji promocyjnej. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości zidentyfikowania Ciebie jako uczestnika akcji, a co za tym idzie, także brak możliwości przyznania Ci nagrody lub innych korzyści związanych z udziałem w danej niepublicznej akcji promocyjnej.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące konkretnych niepublicznych akcji promocyjnych znajdziesz w ich regulaminach publikowanych na naszych stronach internetowych.

Informację znajdziesz w regulaminie danej niepublicznej akcji promocyjnej
Realizacja Twojego zamówienia
w sklepie sklep.glo.pl
Podczas składania zamówienia zostałeś/aś poproszony/a o podanie informacji na swój temat, np. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do dostawy, informacji o dokonanej płatności za zamówienie itp. Dane te są nam niezbędne, abyśmy mogli zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie. Odmowa podania danych uniemożliwi nam przyjęcie Twojego zamówienia, a w efekcie jego realizację. CHIC
Proces rejestracji w Sklepie Glo

Podczas rejestracji konta w Sklepie Glo zostałeś/aś poproszony/a o podanie informacji na swój temat, np. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do dostawy, informacji o dokonanej płatności za zamówienie itp.

Podanie danych w tym przypadku nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, jednak bez ich znajomości nie będziemy w stanie uruchomić Twojego konta użytkownika sklepu oraz zidentyfikować Cię jako naszego zarejestrowanego Klienta.

Podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Ci zarejestrowanie konta w Sklepie Glo.

CHIC
Uczestnictwo w naszych programach lojalnościowych BAT Jeśli postanowiłeś/aś przystąpić do jednego z naszych programów lojalnościowych, np. programu Glo Lovers, podczas rejestracji zostałeś/aś poproszony/a o podanie swoich danych. Są nam one niezbędne abyśmy mogli włączyć Cię do grona uczestników programu. W szczególności, obejmuje to uruchomienie i późniejszą obsługę Twojego indywidualnego konta uczestnika. Przykładowo, Twój adres e-mail pomoże nam zidentyfikować Ciebie jako uczestnika programu, a także będzie umożliwiał Ci logowanie na dedykowanej stronie internetowej. Podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Ci dołączenie do programu lojalnościowego.

BAT

 

Zarządzanie zwrotami i reklamacjami

Jeśli postanowiłeś/aś zareklamować lub zwrócić zakupiony u nas produkt, zostałeś/aś poproszony o podanie w swoich danych osobowych takich jak m.in. Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer rachunku. Dane te są nam niezbędne abyśmy mogli rozpatrzyć Twoją reklamację lub zwrot, co obejmuje w szczególności kontakt z Tobą w celu poinformowania Cię o naszej decyzji.

Podanie danych w tym celu nie jest obowiązkiem prawnym, lecz Twoją dobrowolną, świadomą decyzją, aczkolwiek bez ich znajomości nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twojej reklamacji lub zwrotu.

 

 

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Podstawy prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

W poniższym zestawieniu wyjaśniamy podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Zostały one przyporządkowane do każdego z celów przetwarzania danych, które zostały omówione szerzej w poprzednim punkcie.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Prowadzenie niepublicznych działań marketingowych Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Umówienie spotkania z naszym Ambasadorem Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Uczestnictwo w programie wsparcia posprzedażowego Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Uczestnictwo w niepublicznej akcji promocyjnej wymagającej osobnej rejestracji

Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Proces rejestracji w sklepie sklep.glo.pl Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Realizacja Twojego zamówienia
w sklepie sklep.glo.pl
Niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy zawartej z Tobą poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Glo (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Uczestnictwo w naszych programach lojalnościowych Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Zarządzanie reklamacjami i zwrotami Realizacja naszego obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących w szczególności rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, gwarancji jakości oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

4. Jakie prawa związane z ochroną danych osobowych Ci przysługują?


Wyjaśnienie Twoich praw wynikających z przepisów RODO

W związku z tym, że zdecydowałeś/aś się na podanie nam pewnych informacji na Twój temat i upoważniłeś/aś nas do ich wykorzystania, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody - jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w poszczególnym celu, możesz w każdym czasie ją wycofać bez podawania przyczyny. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie będzie wpływało na nasze działania podjęte na jej podstawie jeszcze przede jej wycofaniem Więcej informacji na temat wycofania zgody znajdziesz w tabeli w pkt. 5 poniżej.
 2. prawo do żądania dostępu do Twoich danych - jesteś uprawniony/a do otrzymania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, możesz także uzyskać do nich dostęp. W ramach dostępu do danych, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych pozostających w naszym posiadaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się do nasz zwrócisz, będziemy mogli pobrać od Ciebie opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej informacji.
 3. prawo do sprostowania danych - masz prawo do sprostowania lub poprawienia przewarzanych przez nas osobowych, które Ciebie dotyczą, a które są nieprawidłowe lub nieaktualne. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Więcej informacji na temat wycofania zgody znajdziesz w tabeli w pkt. 5 poniżej.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w razie zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie określnych informacji na Twój temat zostanie ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów. Z uwagi na przechowywanie danych osobowych do różnego rodzaju celów może wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, w danej sytuacji przeważających nad interesami, prawami i wolnościami osoby, które dane dotyczą.
 5. prawo do przenoszenia danych - pod pewnymi warunkami przewidzianymi w przepisach prawa przysługuje Ci prawo do otrzymania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Po otrzymaniu danych, przysługuje Ci prawo do przekazania ich innemu podmiotowi (administratorowi) bez żadnych przeszkód z naszej strony.
 6. prawo do usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym") - masz prawo żądania, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, zaś my mamy w takiej sytuacji obowiązek usunąć takie dane. Więcej informacji na temat wycofania zgody znajdziesz w tabeli w pkt. 5 poniżej.
 7. prawo do sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu, będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w odpowiednim zakresie;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III powyżej).

 

5. Co to znaczy, że BAT i CHIC są współadministratorami Twoich danych osobowych?


Podstawowe informacje na temat uzgodnień BAT i CHIC w sprawie współadministrowania danymi osobowymi

Oznacza to, że BAT oraz CHIC wspólnie ustalają tzw. "cele i środki przetwarzania danych osobowych". W praktyce należy to rozumieć w ten sposób, że BAT oraz CHIC wspólnie planują i realizują pewne przedsięwzięcia, tworzą wspólną ofertę produktową, jak również wspólnie prowadzą działania marketingowe. Współpraca BAT oraz CHIC w powyższym zakresie wynika z faktu, że należymy do jednej grupy przedsiębiorstw i są wzajemnie powiązane kapitałowo.

Aby zapewnić zgodność tej współpracy z przepisami o ochronie danych osobowych, BAT oraz CHIC zawarły umowę w sprawie współadministrowania danymi osobowymi. Najistotniejsze postanowienia tej umowy przedstawiamy poniżej:

 1. BAT w zakresie danych objętych współadministrowaniem będzie odpowiedzialny za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw dotyczących danych osobowych. Pamiętaj jednak, że niezależnie od powyższego ustalenia, w sprawie Twoich praw możesz zwracać się również do CHIC, wedle własnego uznania. W takim przypadku, Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniej jednostki;/span>
 2. ustanowiono wspólny punkt kontaktowy w sprawach związanych z ochrona danych osobowych naszych Klientów; aby się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz:
 3. -napisać na adres poczty elektronicznej daneosobowe@bat.com.pl;

-napisać na adres British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe” albo na adres: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów

Realizacja wspólnych celów wiąże się z wykorzystaniem przez BAT i CHIC wspólnych środków przetwarzania. W praktyce należy to rozumieć w ten sposób, że BAT oraz CHIC korzystają ze wspólnego systemu informatycznego do przetwarzania współadministrowanych danych osobowych, w związku z powyższym przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych praw, o których mowa w pkt 4 powyżej.

 

Prawo związane z przetwarzaniem danych osobowych Szczegółowe informacje na temat realizacji prawa w ramach współadministrowania przez BAT i CHIC
Prawo do wycofania zgody

Pamiętaj, że dla każdego ze wskazanych w pkt 3 powyżej celów przetwarzania, których podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda, możesz wycofać każdą z udzielonych zgód niezależnie. Dla zapewnienia przejrzystości, przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje:

 • Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia niepublicznych działań marketingowych oznacza, ze nie będziesz otrzymywał od nas więcej tego typu informacji.

Pamiętaj, że możesz również zdecydować, czy nie chcesz otrzymywać takich informacji za pośrednictwem wszystkich lub tylko niektórych dostępnych sposobów (kanałów) komunikacji.

Co istotne, wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia niepublicznych działań marketingowych, nie jest jednoznaczne z usunięciem Twojego konta w Sklepie Glo, Programie ESC lub innym programie lojalnościowym BAT.

W niektórych przypadkach wycofanie niniejszej zgody będzie natomiast wpływało na utratę przyznanych korzyści oraz uprawnień w ramach poszczególnych programów. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III powyżej).

 • Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym ESC oznacza usunięcie Twojego konta w programie ESC oraz utratę przyznanych punktów lojalnościowych lub innych praw nabytych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie programu ESC.

Aby wycofać zgodę możesz: skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w
pkt. 1 III powyżej)), usuwając samodzielnie swoje konto w programie ESC w dedykowanym do tego panelu użytkownika, jeżeli taka funkcjonalność została przewidziana dla poszczególnego programu, a także pisząc na dedykowany adres programu ESC
esmokingclub@esmokingworld.com.

 • Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu związanym z utworzeniem i obsługą Twojego konta w Sklepie Glo oznacza usunięcie Twojego konta w sklepie Glo, w tym między innymi utratę dostępu do Twoich dotychczasowych zamówień.

Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III powyżej)) lub usuwając samodzielnie swoje konto w sklepie Glo w dedykowanym do tego panelu użytkownika.

 • Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym BAT oznacza, usunięcie Twojego konta w danym programie.

Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III powyżej)) lub usunąć niezależnie swoje konto w danym programie lojalnościowym BAT w dedykowanym do tego panelu użytkownika programu, jeżeli taka funkcjonalność została przewidziana dla poszczególnego programu.

Prawo do sprostowania danych

Pamiętaj, że realizacja prawa będzie skuteczna równocześnie wobec każdego z Administratorów.

Oznacza to, że jeżeli posiadasz konto w sklepie Glo oraz/lub jesteś członkiem programu ESC oraz/lub jesteś członkiem programu lojalnościowego BAT, to zmiany Twoich danych osobowych (adres email, nr telefonu) będą miały zastosowanie we wszystkich kontach na stronach internetowych BAT i CHIC, których jesteś zarejestrowanym użytkownikiem oraz we wszystkich programach BAT i CHIC, których jesteś uczestnikiem.

Prawo do usunięcia danych

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym jest równoznaczne z usunięciem wszystkich Twoich danych osobowych przetwarzanych przez BAT i CHIC.

Oznacza to między innymi:

 1. usunięcie Twojego konta w Sklepie Glo oraz;
 2. usunięcie Twojego konta z programów lojalnościowych BAT oraz utrata praw nabytych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie programu;
 3. usunięcie Twojego konta z programu lojalnościowego ESC oraz utratę przyznanych punktów lojalnościowych lub innych
  Aby skorzystać z powyższego prawa, możesz skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w
  pkt. 1 III powyżej)

 

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?


Przewidywane terminy zaprzestania przetwarzania danych lub kryteria ich określenia

W tym punkcie przedstawiamy informacje na temat przewidywanych terminów zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Co do zasady, posiadane przez nas informacje na Twój temat są usuwane po stwierdzeniu ich nieprzydatności dla celów, w związku z którymi zostały od Ciebie pozyskane. Pamiętaj jednak, że czasami ten sam zestaw danych może być przez nas przetwarzany dla różnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym zestawieniu.

 

Cel przetwarzania Przewidywany termin zaprzestania przetwarzania Twoich danych
Prowadzenie niepublicznych działań marketingowych Niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody lub po 5-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (braku logowania na naszych stronach WWW, brak odnotowanego udziału w naszych konkursach, brak reakcji na nasze wiadomości)
Umówienie spotkania z naszym Ambasadorem Po upływie 2 miesięcy po odbyciu spotkania z naszym Ambasadorem, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę
Uczestnictwo w programie wsparcia posprzedażowego Niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody lub po upływie 2 miesięcy po zakończeniu programu
Uczestnictwo w niepublicznej akcji promocyjnej wymagającej osobnej rejestracji

Niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody lub po upływie 2 miesięcy po zakończeniu niepublicznej akcji promocyjnej

W zakresie danych niezbędnych do celów podatkowych i rozliczeniowych - po upływie 5 lat od zakończenia niepublicznej akcji promocyjnej

Informujemy, że w przypadku poszczególnych niepublicznych akcji promocyjnych, ich założenia mogą wymuszać przyjęcie innych terminów usunięcia danych. Szczegóły znajdziesz w regulaminach konkretnych niepublicznych akcji publikowanych na naszych stronach internetowych

Realizacja Twojego zamówienia
w sklepie sklep.glo.pl
Po upływie 2 miesięcy od realizacji Twojego zamówienia
Proces rejestracji w sklepie sklep.glo.pl Niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody lub po 5-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (braku logowania na naszych stronach WWW, brak odnotowanego udziału w naszych konkursach, brak reakcji na nasze wiadomości)
Uczestnictwo w naszych programach lojalnościowych BAT Niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody
Uczestnictwo w programach lojalnościowych CHIC (Program ESC) Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do zakończenia trwania Programu ESC lub wygaśnięcia Twojego uczestnictwa w Programie ESC zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie określającym zasady udziału w Programie ESC
Zarządzanie reklamacjami i zwrotami Niezwłocznie po zakończeniu procesu rozpatrywania reklamacji lub zwrotu

 

7. Komu będziemy przekazywać Twoje dane?


Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

W zależności od sytuacji oraz celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy mogli je przekazywać następującym grupom odbiorców:

 • innym spółkom z grupy kapitałowej British American Tobacco ("grupa BAT") w celach związanych z zarządzaniem wspólnymi systemami informatycznymi na podstawie umowy między spółkami z grupy BAT dotyczącej przekazywania danych osobowych, zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską;
 • franczyzobiorcom sieci eSmoking World;
 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy lub inne wydarzenia i inicjatywy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
 • jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przekazywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe (adresy e-mail w zaszyfrowanej postaci) operatorom takich serwisów. Jak wyjaśniono już w pkt. 2 powyżej,
  przekazanie danych ma na celu zidentyfikowanie Ciebie jako naszego zarejestrowanego Klienta, zainteresowanego otrzymywaniem informacji na temat naszych najnowszych ofert, nowości produktowych, konkursów i innych wydarzeń lub inicjatyw. Zidentyfikowanie Ciebie jako naszego Klienta jest konieczne, ponieważ ze względu na ograniczenia prawne, nie możemy kierować informacji na temat naszych produktów do osób poniżej 18 roku życia, nie będących konsumentami wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub użytkownikami papierosów elektronicznych.

 

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Przewidywani obiorcy Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz zasady ich przekazywania

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie możliwość, aby w uzasadnionych sytuacjach przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unią Europejską. Dotyczy to w szczególności podmiotów należących do grupy British American Tobacco. Gwarantujemy, że takie przekazanie będzie w każdym przypadku zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych. Przekazanie odbywać się będzie na podstawie umowy opartej na tzw. "standardowych klauzulach ochrony danych", w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

 

9. Gdzie możesz zgłosić zastrzeżenia dotyczące postępowania z Twoimi danymi?


Możliwość złożenia skargi do właściwego organu państwowego do spraw ochrony danych osobowych

W przypadku wątpliwości lub uznania, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).

Czat jest nieaktywny
close