99% MNIEJ
SUBSTANCJI
TOKSYCZNYCH NIŻ
W PAPIEROSIE*

*Produkt zawiera nikotynę, która jest substancją uzależniającą. Porównanie pokazujące mniejszą o 99% zawartość substancji toksycznych niż w papierosie zostało oparte na ocenie dymu ze standardowego papierosa referencyjnego (ok. 9 mg substancji smolistych) oraz składników uwalnianych podczas użycia saszetki VELO, w kwestii ogólnych 9 szkodliwych substancji, których ograniczenie w dymie papierosowym zaleca Światowa Organizacja Zdrowia.

99% MNIEJ
SUBSTANCJI
TOKSYCZNYCH NIŻ
W PAPIEROSIE*

*Produkt zawiera nikotynę, która jest substancją uzależniającą. Porównanie pokazujące mniejszą o 99% zawartość substancji toksycznych niż w papierosie zostało oparte na ocenie dymu ze standardowego papierosa referencyjnego (ok. 9 mg substancji smolistych) oraz składników uwalnianych podczas użycia saszetki VELO, w kwestii ogólnych 9 szkodliwych substancji, których ograniczenie w dymie papierosowym zaleca Światowa Organizacja Zdrowia.

CO OZNACZA 99%
MNIEJ SUBSTANCJI
TOKSYCZNYCH NIŻ
W PAPIEROSIE?

99% mniej substancji toksycznych niż w papierosie jest porównaniem opartym na ocenie emisji z papierosa względem poziomów substancji obecnych w różnych saszetkach nikotynowych VELO pod kątem 9 kluczowych substancji toksycznych zawartych w dymie papierosowym. 99% mniej substancji toksycznych nie oznacza, że saszetki VELO są o 99% mniej ryzykowne niż papierosy. Saszetki VELO zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oceny, czytaj dalej.

CO OZNACZA 99%
MNIEJ SUBSTANCJI
TOKSYCZNYCH NIŻ
W PAPIEROSIE?

99% mniej substancji toksycznych niż w papierosie jest porównaniem opartym na ocenie emisji z papierosa względem poziomów substancji obecnych w różnych saszetkach nikotynowych VELO pod kątem 9 kluczowych substancji toksycznych zawartych w dymie papierosowym. 99% mniej substancji toksycznych nie oznacza, że saszetki VELO są o 99% mniej ryzykowne niż papierosy. Saszetki VELO zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oceny, czytaj dalej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W JAKI SPOSÓB
OBLICZYLIŚMY,
ŻE SASZETKI

NIKOTYNOWE
VELO MAJĄ O 99%

MNIEJ
SUBSTANCJI
TOKSYCZNYCH NIŻ
PAPIEROS?

Ocena, że saszetki nikotynowe VELO mają o 99% mniej substancji toksycznych niż papieros została oparta na 9 substancjach toksycznych uznanych przez grupę badawczą ds. regulacji wyrobów tytoniowych1 Światowej Organizacji Zdrowia za konieczne do zmniejszenia ich poziomu. Z listy 9 substancji toksycznych, 8 substancji zbadano w emisji ze standardowego referencyjnego papierosa (papieros referencyjny, University of Kentucky 1R6F) oraz całkowitą zawartość saszetek nikotynowych VELO (wraz z materiałem saszetek znanym jako celuloza). Przetestowane zostały produkty VELO w zakresie od 4 mg nikotyny na saszetkę do 20 mg nikotyny na saszetkę o różnych rozmiarach (np.: mini, slim oraz large), o różnych składnikach bazowych i różnych wariantach smakowych – od najprostszych (Ice Cool) do najbardziej złożonych (Tropic Breeze). Każdy produkt został przetestowany przez zewnętrzne akredytowane laboratorium 5-krotnie i zanotowano średni wynik. Jedna substancja toksyczna – tlenek węgla – nie została ujęta w badaniu, a zatem nie została również ujęta w obliczeniach związanych ze zmniejszeniem procentowym. Spowodowane jest to tym, że tlenek węgla jest typowym produktem pochodnym spalania termicznego oraz spalania gazu w temperaturze pokojowej, a zatem nie jest produkowany podczas używania saszetek nikotynowych VELO.


Średni zmierzony wynik substancji toksycznej w każdej próbce saszetki nikotynowej VELO został porównany ze średnim zmierzonym wynikiem substancji toksycznej w emisji ze standardowego papierosa referencyjnego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie dot. intensywnego palenia wyrobów tytoniowych ISO 20778:20182). Dla substancji toksycznych, które znajdowały się poniżej progu wykrywalności (ang. limit of detection, LOD) (<LOD), przyjęto połowę wartości LOD. Dla substancji toksycznych, które znajdowały się poniżej progu kwantyfikowalności (ang. limit of quantification, LOQ) (<LOQ), przyjęto środkową wartość pomiędzy zarejestrowaną wartością LOD a LOQ.


Procent zmniejszenia ilości każdej substancji toksycznej został obliczony, a następnie obliczono średnią zmniejszenia ilości 8 substancji toksycznych. Średnio, procent zmniejszenia wynosił ponad 99% we wszystkich przetestowanych produktach i można stwierdzić, że w oparciu o ocenę substancji toksycznych uwalnianych z saszetek nikotynowych VELO (zakładając pełny wydech podczas użytkowania) średni procent zmierzonych substancji toksycznych wyniósł o 99% mniej niż w przypadku emisji ze standardowego papierosa referencyjnego. Zapoznaj się z tabelą poniżej, aby poznać dokładne wartości saszetek nikotynowych VELO.

SUBSTANCJE TOKSYCZNE WYNIKI DOT. SASZETEK NIKOTYNOWYCH VELO (NA SASZETKĘ) PAPIEROS REFERENCYJNY*, WYNIKI EMISJI 1R6F (NA SZTUKĘ) ŚREDNI % ZMNIEJSZENIA W PRZYPADKU SASZETEK NIKOTYNOWYCH VELO
1,3-Butadien <LOD (0,24 ng/saszetka) 96 400 ng/sztuka papierosa >99,9
Acetaldehyd <LOQ (0,07) – 0,24 µg/saszetka 1126 µg/sztuka papierosa >99,9
Akroleina <LOD (0,02 ng/saszetka) 163 µg/sztuka papierosa >99,9
Benzen <LOD (0,53 ng/saszetka) 74 900 ng/sztuka papierosa >99,9
Benzo(a)piren <LOQ (0,04) – 0,14 µg/saszetka 12,7 ng/sztuka papierosa >99,9
Formaldehyd <LOQ (0,09) – 0,95 µg/saszetka 46,7 µg/sztuka papierosa 98,0 – 99,8
Nitrozamina NNK <LOD (0,57 ng/saszetka) 195 ng/sztuka papierosa >99,7
NNN (N-Nitrosonornikotyna) <LOD (0,37 ng/saszetka) 203 ng/sztuka papierosa >99,8
Tlenek węgla NR NR NC
Średni procent zmniejszenia 8 zarejestrowanych analitów 99,6 – 99,9

*Papieros referencyjny 1R6F jest rozpoznawalnym na całym świecie standardowym papierosem referencyjnym używanym do celów badawczych, udostępnionym dla University of Kentucky.

<LOQ – Poniżej poziomu kwantyfikacji | <LOD – Poniżej poziomu wykrywalności | NR – Nie zarejestrowano | NC – Nie obliczono Lista 9 substancji toksycznych została wybrana w oparciu o proponowane przez grupę badawczą ds. regulacji dot. wyrobów tytoniowych Światowej Organizacji Zdrowia obowiązkowe obniżenie poziomów emisji z papierosów tych dziewięciu konkretnych substancji toksycznych (Burn et al.2), 2008. Zbadano wszystkie substancje toksyczne z wyjątkiem tlenku węgla, ponieważ tlenek węgla jest typowym produktem pochodnym spalania termicznego oraz spalania gazu w temperaturze pokojowej, a zatem nie jest produkowany podczas używania saszetek nikotynowych VELO.

1 Burns, D.M., Dybing, E., Gray, N., Hecht, S., Anderson, C., Sanner, T., O’Connor, R., Djordjevic, M., Dresler, C., Hainaut, P, Jarvis, M., Opperhuizen, A., Straif, K., 2008. Mandated lowering of toxicants in cigarette smoke: a description of the World Health Organisation TobReg proposal. Tob. Control 17, 132-141.

2 International Organisation for Standardisation, 2018. Cigarettes – Routine analytical cigarette smoking machine – Definitions and standard conditions with an intense smoking regime. ISO 20778:2018.

Czat jest nieaktywny
close