• Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata od chwili wydania towaru.
 • Adres do składania reklamacji: CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów
 • Infolinia do składania reklamacji: 800 610 610 (płatność zgodnie z cennikiem operatora)
 • Reklamacje przyjmowane są pod numerem Infolinii Sprzedającego (800 610 610) oraz pod adresem e-mail info.pl@velo.com.
 • Przykładowy formularz reklamacyjny do pobrania w niniejszym odnośniku.
  Wypełnienie i załączenie formularza nie jest wymagane do zgłoszenia reklamacji..
Jeżeli szkoda nastąpiła na skutek transportu lub otrzymanie zamówienie jest niekompletne, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się z infolinią Sprzedawcy pod numerem 800 610 610 lub pod adresem e-mail: info.pl@velo.com, załączając zdjęcie otrzymanej paczki oraz wadliwego towaru.
 • Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni (formularz odstąpienia od umowy do pobrania w formie PDF tutaj)
 • Koszt zwrotu pokrywa Kupujący
 • Adres do zwrotu – CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów
 • Jak zwrócić?
  Należy przesłać towar na adres podany powyżej za pomocą dowolnego operatora pocztowego, dołączając formularz odstąpienia od umowy dostępny w powyższym linku.
 • Ograniczenie prawa do odstąpienia - Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów

NIP: 972-114-78-50

Regon: 300443550

KRS: 0000908623

 • Adres e-mail do kontaktu: info.pl@velo.com
 • Telefon na infolinię: 800 610 610
 • Godziny, w których środki kontaktu są dostępne: 8:00 - 22:00 (również w niedziele i dni świąteczne)